مقاوم سازی سنگ نما

مقاوم سازی سنگ نما (محکم سازی سنگ نما)

/
جهت استحکام نما از روش مقاوم سازی سنگ نما بوسیله پیچ رولپلاک…
تعمیرات سنگ نما

تعمیرات سنگ نما و ترمیم نمای ساختمان

/
تعمیرات سنگ نما و ترمیم نمای ساختمان: گروه کار در ارتفاع الو راپل پ…
آب بندی نمای ساختمان

آب بندی نمای ساختمان و عایق کاری نمای سنگی

/
در این مطلب از مجله الو راپل که ابزاری برای معرفی خدمات آب بندی نمای…
خدمات راپل

راپل - راپلکاری - خدمات راپل حرفه ای - کار در ارتفاع بدون داربست

/
راپل چیست؟ راپل به معنی معلق ماندن در یک ارتفاع و یا کار در نقطه معین بالای ۲۱ متر ارتفاع میباشد. راپل به معنی فرود آمدن از ارتفاع میباشد. خدمات راپل به دو صورت اجرا میشود. ۱-راپل به صورت صنعتی (کاردرارتفاع) برای نما ۲-راپل به صورت ورزشی
نصب توری پاسیو

نصب توری پاسیو، بستن حیاط خلوت، پوشاندن دیواره پاسیو

/
بستن حیاط خلوت و نصب توری مرغی توسط نصاب توری مرغی پاسیو و پوشاندن دیواره نورگیر توسط الو راپل بدون داربست
بستن درز انقطاع ساختمان

بستن درز انقطاع ساختمان

/
خدمات الو راپل بستن درز انقطاع و پوشاندن کامل درز انقطاع است که طبق قوانین امروز از واجبات هر ساختمان برای گرفتن پایان کار است. این کار در الو راپل بدون استفاده از داربست و تنها با بهره گیری از طناب راپل بستن فاصله بین ساختمان صورت می پذیرد.