آب بندی نمای ساختمان

آب بندی نمای ساختمان و عایق کاری نمای سنگی

/
در این مطلب از مجله الو راپل که ابزاری برای معرفی خدمات آب بندی نمای…
خدمات راپل

راپل - راپلکاری - خدمات راپل حرفه ای - کار در ارتفاع بدون داربست

/
راپل چیست؟ راپل به معنی معلق ماندن در یک ارتفاع و یا کار در نقطه معین بالای ۲۱ متر ارتفاع میباشد. راپل به معنی فرود آمدن از ارتفاع میباشد. خدمات راپل به دو صورت اجرا میشود. ۱-راپل به صورت صنعتی (کاردرارتفاع) برای نما ۲-راپل به صورت ورزشی
نصب توری پاسیو

نصب توری پاسیو، بستن حیاط خلوت، پوشاندن دیواره پاسیو

/
بستن حیاط خلوت و نصب توری مرغی توسط نصاب توری مرغی پاسیو و پوشاندن دیواره نورگیر توسط الو راپل بدون داربست